admin

۱۳۹۷-۰۸-۱۳
کاربرد just in case در انگلیسی

کاربرد just in case در انگلیسی

کاربرد just in case در انگلیسی در این جلسه از سری جلسات آموزش خصوصی زبان انگلیسی با آموزش کاربرد just in case در انگلیسی در خدمت شما […]
۱۳۹۷-۰۸-۱۳
خریدکردن در زبان آلمانی

خرید کردن در زبان آلمانی

خرید کردن در زبان آلمانی در این جلسه از سری جلسات آموزش خصوصی زبان آلمانی با آموزش تعدادی از جملات کاربردی در زمینه ی خرید کردن در […]
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
آموزش 7 کاربرد would در انگلیسی

آموزش ۷ کاربرد would در انگلیسی

 آموزش ۷ کاربرد would در انگلیسی در این جلسه از سری جلسات آموزش خصوصی زبان انگلیسی با آموزش ۷ کاربرد would در انگلیسی در خدمت شما […]
۱۳۹۷-۰۸-۰۹
آرتیکل

آرتیکل

 آرتیکل ها (nominativ) (2) در این جلسه از سری جلسات آموزش زبان آلمانی با آموزش آرتیکل در زبان آلمانی در خدمت شما زبان آموزان گرامی هستیم.تا انتهای این آموزش […]
۱۳۹۷-۰۸-۰۸
آرتیکل

آرتیکل در زبان آلمانی چیست؟

آرتیکل در زبان آلمانی چیست؟ در این جلسه از سری جلسات آموزش زبان آلمانی با آموزش آرتیکل در زبان آلمانی در خدمت شما زبان آموزان گرامی هستیم.تا […]
۱۳۹۷-۰۸-۰۷
قهر كردن در زبان انگلیسی

قهر کردن در زبان انگلیسی

😤 قهر کردن در زبان انگلیسی Sulk قهر کردن در زبان انگلیسی در این جلسه از سری جلسات تدریس خصوصی زبان انگلیسی با آموزش قهر کردن در […]
۱۳۹۷-۰۸-۰۶
تعدادی از صفات در زبان آلمانی

تعدادی از صفات در زبان آلمانی (۲)

تعدادی از صفات در زبان آلمانی در این جلسه از سری جلسات آموزش خصوصی زبان آلمانی با آموزش تعدادی از صفات در زبان آلمانی در خدمت شما زبان […]
۱۳۹۷-۰۸-۰۵
تعدادی از صفات در زبان آلمانی

تعدادی از صفات در زبان آلمانی (۱)

تعدادی از صفات در زبان آلمانی (۱) در این جلسه از سری جلسات آموزش خصوصی زبان آلمانی با آموزش تعدادی از صفات در زبان آلمانی در خدمت […]
۱۳۹۷-۰۸-۰۴
بیان اطمینان و عدم اطمینان در انگلیسی

بیان اطمینان و عدم اطمینان در انگلیسی

بیان اطمینان و عدم اطمینان در انگلیسی بیان اطمینان و عدم اطمینان در انگلیسی Expressing Certainty and Uncertainty in English در این جلسه از سری جلسات […]
۱۳۹۷-۰۸-۰۲

 نحوه ی ساخت جمله در زبان آلمانی

 نحوه ی ساخت جمله در زبان آلمانی در این جلسه از سری جلسات آموزش خصوصی زبان آلمانی با آموزش  نحوه ی ساخت جمله در زبان آلمانی […]