انگلیسی

۱۳۹۷-۱۰-۱۰
ielts

کلاس های گروهی ایلتس

۱۳۹۷-۰۸-۲۵
چند اصطلاح عامیانه و کاربردی در زبان انگلیسی

چند اصطلاح عامیانه و کاربردی در زبان انگلیسی

چند اصطلاح عامیانه و کاربردی در زبان انگلیسی در این جلسه از جلسات تدریس خصوصی زبان انگلیسی با آموزش چند اصطلاح عامیانه و کاربردی در زبان انگلیسی در […]
۱۳۹۷-۰۸-۲۵
اصطلاح پر کاربرد... The point is that در انگلیسی

اصطلاح پر کاربرد The point is that در انگلیسی

اصطلاح The point is that در این جلسه از جلسات آموزش خصوصی زبان انگلیسی با آموزش اصطلاح پر کاربرد… The point is that در انگلیسی در خدمت شما […]
۱۳۹۷-۰۸-۲۴
چند عبارت کاربردی در انگلیسی كه با As شروع ميشوند

چند عبارت کاربردی در انگلیسی که با As شروع میشوند

چند عبارت کاربردی در انگلیسی که با As شروع میشوند در این جلسه از جلسات تدریس خصوصی زبان انگلیسی با آموزش چند عبارت کاربردی در انگلیسی که با […]
۱۳۹۷-۰۸-۲۴
چند عبارت کاربردی با How often…? در انگلیسی

چند عبارت کاربردی با How often…? در انگلیسی

چند عبارت کاربردی با How often…? در انگلیسی در این جلسه از جلسات تدریس خصوصی زبان انگلیسی با آموزش چند عبارت کاربردی با How often…? در انگلیسی در […]
۱۳۹۷-۰۸-۲۴
چند عبارت مربوط به پزشک و بیماری در زبان انگلیسی

چند عبارت مربوط به پزشک و بیماری در زبان انگلیسی

چند عبارت مربوط به پزشک و بیماری در زبان انگلیسی In addition, it will help to seek advice from other people who have written essays to […]
۱۳۹۷-۰۸-۱۴
تفاوت بین Gift و Present

تفاوت بین Gift و Present

تفاوت بین Gift و Present در این جلسه از جلسات آموزش خصوصی زبان انگلیسی با آموزش تفاوت بین Gift و Present در خدمت شما زبان آموزان گرامی […]
۱۳۹۷-۰۸-۱۳
کاربرد just in case در انگلیسی

کاربرد just in case در انگلیسی

کاربرد just in case در انگلیسی در این جلسه از سری جلسات آموزش خصوصی زبان انگلیسی با آموزش کاربرد just in case در انگلیسی در خدمت شما […]
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
آموزش 7 کاربرد would در انگلیسی

آموزش ۷ کاربرد would در انگلیسی

 آموزش ۷ کاربرد would در انگلیسی در این جلسه از سری جلسات آموزش خصوصی زبان انگلیسی با آموزش ۷ کاربرد would در انگلیسی در خدمت شما […]
۱۳۹۷-۰۸-۰۷
قهر كردن در زبان انگلیسی

قهر کردن در زبان انگلیسی

😤 قهر کردن در زبان انگلیسی Sulk قهر کردن در زبان انگلیسی در این جلسه از سری جلسات تدریس خصوصی زبان انگلیسی با آموزش قهر کردن در […]