تدریس خصوصی زبان چینی

۱۳۹۷-۰۴-۰۴

ساختار جملات در زبان چینی چگونه است؟

ساختار جملات در زبان چینی چگونه است؟ ساختار جملات در زبان چینی چگونه است؟ 💢 شناخت ساختار جملات در زبان چینی یک شروع خوب برای یادگیری […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۴

ازمون زبان چینی

ازمون زبان چینی آزمون تعیین سطح زبان چینی چیست ؟   💢چینی‌ها برای ارزیابی و تعیین سطح آشنایی افراد با زبان چینی آزمونی به نام Hànyǔ […]