زبان المانی

۱۳۹۷-۰۴-۰۵

مدرک زبان المانی

آشنایی با مدرک آزمون زبان آلمانی در حال حاضر یادگیری زبان دوم یکی از ضروریاتی است که وجود دارد. در کشور ایران برای یادگیری زبان دوم […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۵

چرا باید زبان المانی را بیاموزیم؟

زبان آلمانی و علت یادگیری آن در دنیای امروزه زبان های بسیاری هستند که افراد برای یادگیری آن ها اقدام می کنند. نخستین زبان که مورد […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۵

قبل از شروع یادگیری زبان المانی حتما این مطلب را بخوانید!

نکات مهم در باره ی اموزش المانی   برای ما که در آلمان زندگی می کنیم و یا قصد ورود به آلمان جهت تحصیل و یا کار را داریم, آموختن زبان […]