زبان چینی

۱۳۹۷-۰۴-۰۴

ساختار جملات در زبان چینی چگونه است؟

ساختار جملات در زبان چینی چگونه است؟ ساختار جملات در زبان چینی چگونه است؟ 💢 شناخت ساختار جملات در زبان چینی یک شروع خوب برای یادگیری […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۴

ازمون زبان چینی

ازمون زبان چینی آزمون تعیین سطح زبان چینی چیست ؟   💢چینی‌ها برای ارزیابی و تعیین سطح آشنایی افراد با زبان چینی آزمونی به نام Hànyǔ […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۴

اشنایی با زبان چینی

اشنایی با زبان چینی : اهمیت زبان چینی جایگاه جهانی و منطقه‌ای کشور چین در میان کشورهای آسیا به ویژه رشد و توسعه سریع آن و […]