موسسه آموزش زبان های خارجی اُستادیوم

قرارداد ثبت نام

قرار داد ثبت نام

فرم قرار داد ثبت نام زبان اموز
 • ماده 1: مشخصات دانشجو:
 • ماده 2: جلسات:
 • به توافق رسیده است.
 • ماده 3: شهریه:
 • تومان می باشد.
 • (توجه: پس از تکمیل فرم به درگاه پرداخت ارجاع داده خواهید شد تا مبلغی را که در این فیلد وارد کرده اید پرداخت کنید.)
 • ریال به عنوان پیش پرداخت دریافت شده است.
 • ماده 4 : مواد قرار داد:
 • 1-هر جلسه تدریس معادل یک ساعت و سی دقیقه می باشد.
 • 2-دانشجو موظف است هر ما پیشرفت تحصیلی خود را با موسسه در میان بگذارد و در صورت بروز هر گونه مشکل موضوع را به اطلاع موسسه برساند.در غیر این صورت در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی موسسه هیچ گونه مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.
 • 3-پس از انعقاد قرارداد نوع کلاس تغییر نخواهد کرد.(تعداد نفرات،هزینه ،مکان تشکیل کلاس،)
 • 4-بابت غیبت غیر موجه یک جلسه به نفع استاد ثبت می گردد و در صورت غیبت غیر موجه استادجلسه جبرانی در نظر گرفته می شود.لازم به ذکر است دانشجو در طول برگزاری دوره آموزشی فقط میتواند یک هشتم تعداد جلسات را غیبت نمایدو جهت استفاده از این تبصره می بایست حداقل 24 ساعت قبل از برگزاری جلسه به استاد اطلاع دهد.در غیر این صورت غیبت غیر موجه محسوب می گردد.
 • 5-در صورت نارضایتی از استاد ، موسسه موظف است تا 3 جلسه اول 3 نوبت استاد را تعویض نماید و بعد از سومین مرتبه دانشجو موظف به ادامه کلاس با استاد مربوطه می باشد.
 • 6- دانشجو موظف است فرم قرار داد را تا انتهای جلسات نزد خود نگه دارد و در پایان هر جلسه فرم حضور و غیاب را امضا نماید.
 • 7- در صورت پرداخت کل شهریه در ابتدای قرار داد 5 درصد تخفیف شامل دانشجو می گردد .
 • 8- در صورت انصراف دانشجو به هر دلیل قبل از شروع سومین جلسه 70 درصد از پیش پرداخت و هزینه کلاس های گذرانده شده کسر و مابقی مسترد می گردد و بعد از سومین جلسه هیچ مبلغی مسترد نخواهد شد.
 • 9- اعتبار این قرارداد به مدت 1 سال از تاریخ ثبت نام بوده و بعد از آن فاقد اعتبار می باشد. این قرارداد با هماهنگی موسسه جهت دوره های بعدی مکالمه زبان از مبتدی تا پیشرفته تنظیم می گردد.