ostadium

۱۳۹۷-۰۸-۲۵
چند اصطلاح عامیانه و کاربردی در زبان انگلیسی

چند اصطلاح عامیانه و کاربردی در زبان انگلیسی

چند اصطلاح عامیانه و کاربردی در زبان انگلیسی در این جلسه از جلسات تدریس خصوصی زبان انگلیسی با آموزش چند اصطلاح عامیانه و کاربردی در زبان انگلیسی در […]
۱۳۹۷-۰۸-۲۵
اصطلاح پر کاربرد... The point is that در انگلیسی

اصطلاح پر کاربرد The point is that در انگلیسی

اصطلاح The point is that در این جلسه از جلسات آموزش خصوصی زبان انگلیسی با آموزش اصطلاح پر کاربرد… The point is that در انگلیسی در خدمت شما […]
۱۳۹۷-۰۸-۰۳
مشاغل در زبان آلمانی

مشاغل در زبان آلمانی

مشاغل در زبان آلمانی در این جلسه از سری جلسات آموزش زبان آلمانی با آموزش مشاغل در زبان آلمانی در خدمت شما همراهان همیشگی استادیوم هستیم.قصد داریم […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۳
آموزش جمع بستن اسامی در زبان اسپانیایی

آموزش جمع بستن اسامی در زبان اسپانیایی

آموزش جمع بستن اسامی در زبان اسپانیایی در این جلسه از سری جلسات اموزش خصوصی زبان اسپانیایی با آموزش جمع بستن اسامی در زبان اسپانیایی در خدمت […]
۱۳۹۷-۰۶-۲۵

دوره های بحث ازاد رایگان (free discussion)

۱۳۹۷-۰۵-۰۹
اموزش خصوصی زبان عربی

نرم افزارها و کتاب های عربی

۱۳۹۷-۰۵-۰۹
اموزش خصوصی زبان گرجی

نرم افزارها و کتاب های گرجی

۱۳۹۷-۰۵-۰۸

نرم افزارها و کتاب های انگلیسی

۱۳۹۷-۰۵-۰۳
اموزش خصوصی زبان گرجی

گرجی