چینی

۱۳۹۷-۰۴-۰۴

اعداد در زبان چینی

اعداد در زبان چینی سیستم اعداد در زبان چینی                  〇(零) líng ۰                  一 (壹) yī ۱             […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۴

ساختار جملات در زبان چینی چگونه است؟

ساختار جملات در زبان چینی چگونه است؟ ساختار جملات در زبان چینی چگونه است؟ 💢 شناخت ساختار جملات در زبان چینی یک شروع خوب برای یادگیری […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۴

ازمون زبان چینی

ازمون زبان چینی آزمون تعیین سطح زبان چینی چیست ؟   💢چینی‌ها برای ارزیابی و تعیین سطح آشنایی افراد با زبان چینی آزمونی به نام Hànyǔ […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۴

اشنایی با زبان چینی

اشنایی با زبان چینی : اهمیت زبان چینی جایگاه جهانی و منطقه‌ای کشور چین در میان کشورهای آسیا به ویژه رشد و توسعه سریع آن و […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۴

اشنایی با کشور چین

اشنایی با کشور چین :   چین یا جمهوری خلق چین در قاره‌ی آسیا قرار دارد. این کشور ۱۳۹۰۰۸۹۳۱۰ نفر جمعیت دارد. مساحت چین ۹۵۹۶۰۰۰ کیلومتر […]
۱۳۹۶-۰۹-۲۳

چینی