هندی

۱۳۹۷-۰۹-۱۵
حرف اضافه ی of

چند نکته ی مهم در مورد حرف اضافه ی of

چند نکته ی مهم در مورد حرف اضافه ی of و آپاستروفی در مالکیت، در انگلیسی حرف اضافه ی of باعرض سلام خدمت تمامی همراهان همیشگی […]
۱۳۹۷-۰۹-۱۳
جملات و عبارت کاربردی در داروخانه در انگلیسی

جملات و عبارت کاربردی در داروخانه در انگلیسی

جملات و عبارت کاربردی در داروخانه در انگلیسی در این جلسه از سری جلسات اموزش زبان انگلیسی با اموزش جملات و عبارت کاربردی در داروخانه در انگلیسی […]
۱۳۹۷-۰۲-۱۳

هندی