admin

۱۳۹۷-۰۸-۰۱

واحدهای شمارش در انگلیسی

تعدادی از واحدهای شمارش در انگلیسی در این جلسه از سری جلسات آموزش خصوصی زبان انگلیسی با آموزش واحدهای شمارش در انگلیسی در خدمت شما زبان آموزان […]
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
جملات کاربردی در سفر به زبان آلمانی

جملات کاربردی در سفر به زبان آلمانی

جملات کاربردی در سفر به زبان آلمانی جملات کاربردی در سفر به زبان آلمانی در این جلسه از جلسات آموزش زبان آلمانی با آموزش جملات کاربردی در […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۸
جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان آلمانی(2)

جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان آلمانی(۲)

جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان آلمانی(۲) در ادامه ی بحث جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان آلمانی(۱) به جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۷

افعال با قاعده و بی قاعده در زبان آلمانی

 افعال با قاعده و بی قاعده در زبان آلمانی در این جلسه از آموزش زبان آلمانی با آموزش افعال با قاعده و بی قاعده در زبان آلمانی […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۶
جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان آلمانی(2)

جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان آلمانی(۱)

جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان آلمانی(۱) در این جلسه از سری جلسات تدریس خصوصی زبان آلمانی با آموزش جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۴
جملات پرکاربرد در استخر به زبان آلمانی

جملات پرکاربرد در استخر به زبان آلمانی

جملات پرکاربرد در استخر به زبان آلمانی در این جلسه از جلسات آموزش خصوصی زبان آلمانی با آموزش جملات پرکاربرد در استخر به زبان آلمانی در خدمت […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۱
جملات پرکاربرد در سینما به زبان آلمانی

جملات پرکاربرد در سینما به زبان آلمانی

جملات پرکاربرد در سینما به زبان آلمانی در این جلسه از سری جلسات تدریس خصوصی زبان آلمانی با آموزش جملات پرکاربرد در سینما به زبان آلمانی در […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۰
انواع غذا و مواد خوراکی در زبان اسپانیایی

انواع غذا و مواد خوراکی در زبان اسپانیایی

انواع غذا و مواد خوراکی در زبان اسپانیایی در این جلسه از جلسات اموزش زبان اسپانیایی با اموزش انواع غذا و مواد خوراکی در زبان اسپانیایی در […]
۱۳۹۷-۰۷-۱۹
انواع فعل در زبان فرانسوی

انواع فعل در زبان فرانسوی

انواع فعل در زبان فرانسوی در این جلسه از سری جلسات آموزش خصوصی زبان فرانسوی با آموزش انواع فعل در زبان فرانسوی در خدمت شما همراهان […]
۱۳۹۷-۰۷-۱۷
گردشگری به زبان آلمانی

گردشگری به زبان آلمانی

گردشگری به زبان آلمانی در این جلسه از سری جلسات آموزش زبان آلمانی به صورت کاربردی به اموزش گردشگری به زبان آلمانی در خدمت شما کاربران همیشگی […]